På Svenska

Vis-IT är ett forskningsprojekt som drivs av industrin för att utvärdera och ta fram bättre lösningar på informationshanteringsproblem kopplade till produktutveckling och projektledning. Målet är att utvärdera och konfigurera verktyg  för lean produktion och produktutveckling.

I Vis-IT deltar AB Volvo, Autoliv, Toyota Material Handling, Chalmers, Repos och Dentsply. Projektet finansieras av Vinnova.

 

Projektet har som målsättning att brygga gapet mellan dagens ofta tungrodda, komplicerade IT-applikationer och PLM programvaror med initativ inom Lean, Scrum och Agile för enkel och ändamålsenlig kommunikation. Exempel på verktyg som existerar främst analogt idag som t.ex. Visuell Planering, Kanban och puls. Vår slutsats är att dagens IT-baserade projektverktyg saknar flexibilitet och fokuserar för mycket på administration, medan de visuella och praktiska verktyg som finns är frikopplade mot de styrande planeringssystemen och därför inte kan nyttjas fullt ut.

Prototyp för digital Puls på Volvo Bussar

För framtagning av demonstratorer och prototyper deltar Repos AB(www.repos.se). Repos uppgift inom projektet är att baserat på sin plattform för teknisk dokumentation parallellt med projektet vidareutveckla programvara som kan användas för att styra en Lean projektorganisation. Repos har i dag tre stycken mjukvaror som anpassas efter de deltagande företagens behov. Dessa är Digital Visuell Planering, Virtuell Puls och hantering av digitala checklistor. Elektronisk Puls är ett mycket effektivt sätt att hantera avvikelser i produktutvecklingen, samtidigt som du kan spåra avvikelser och starta förbättringsprojekt baserade på de problem som identifierats. Nyligen har även sviten kompletterats med digital kanban, då behovet av tidsaxel inte är lika viktigt.

Tillsammans kommer en svit av metoder och applikationer kunna möjliggöra drömmen om ett digitalt Obeya, (Digitala projektrum) där flera projekt ska kunna dela på hårdvara och anpassa lösningarna efter sina behov. Därutöver ses kopplingen till PDM/PLM och även ingenjörsverktyg som CAD, SE och kravhanteringsverktyg som en framtida utmaning som möjliggörs av framstegen i Vis-IT.

Digital pulstavla / Visuell Planering som används inom produktionen på Dentsply.

 Mer om projektet på Vinnovas Hemsida: http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/Visualisering-och-IT-i-produkt-och-produktionsutveckling-VIS-IT/